حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند

دیدار ریاست و کارمندان محترم شبکه بهداشت و درمان با امام جمعه شهرستان دماوند

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
          🔺️حجت الاسلام فتاح دماوندی:
🔹️با کاهش نرخ موالید به حدود یک درصد، زنگ خطر برای آینده جمعیتی ایران به صدا در آمده است.
🔹️اگر تولید مثل افزایش نیابد در سه دهه آینده، جمعیت سالمند ایران بر جمعیت جوان غلبه خواهد کرد .
🔹️دولت وظیفه دارد سیاستهای تشویقی و حمایتی افزایش جمعیت را عملیاتی کند. 
🔹️مجلس یازدهم باید درباره ازدیاد جمعیت اقدامات مثبت و لازم را شروع کند .
🔹️فرهنگ سازی برای تکثیر نسل از مصادیق معروف است.
        

تصاویر

نظرات