حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی امام جمعه شهرستان دماوند

بازدید امام جمعه شهرستان از بخشهای مختلف تاسیسات بیمارستان سوم شعبان دماوند

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
          بازدید امام جمعه شهرستان از بخشهای مختلف تاسیسات بیمارستان سوم شعبان دماوند

?️در این دیدار حجت الاسلام فتاح دماوندی از دستگاهای جدید اکسیژن ساز و ژنراتور های برق که با پیگیری مسئولین و کمکهای دولتی و خیرین محترم تهیه و نصب شده است بازدید کردند. 

?️امام جمعه شهرستان دماوند:
?️با همکاری مردم و مسئولین دوران سخت کرونایی را سپری خواهیم کرد. 
?️اگر رعایت دستورالعملهای بهداشتی کم رنگ شود، دوباره بیماری افزایش یافته و زحمت کادر درمان اضافه خواهد شد.
        

تصاویر

نظرات