پيامبر گرامي اسلام (ص)

هر کس از روی ایمان و به خاطر رضای خدا به نماز جمعه رود، برنامه عملش را از سر گرفته است (وسایل الشیعه،ج۵ص۴).

امیرالمؤمنین علی (ع)

در روز جمعه سفر مکن تانماز جمعه را بگزاری،مگر سفری باشد که درآن روی به خدا داری،یا چاره ای دیگر جز رفتن به آن سفر را نداری.